சிறிலங்காவில் 4500 கோடி ரூபா தாள் நாணயம் அச்சடிக்கப்பட்டது

Related posts