பாஸ்தீன ஏவுகணைகளில் 560 இஸ்ரேலியர் படுகாயம் கட்டிடங்கள் இடிந்தன

Related posts