யோ பைடனின் முடிவுகளால் உலக நாடுகள் மனமாற்றம் வல்லரசுகளின் குரல்கள் இதோ !

Related posts