ட்ரம்பும் இஸ்ரேலும் கூட்டு கச்சேரி ! இங்கே பதவி நீக்கம் ! அங்கே குண்டு வீச்சு !

Related posts