குடி நீர்கூட இன்றி நயினாதீவில் தவிக்கும் 800 குடும்பங்கள்.

Related posts