ஆப்கானிஸ்தான் அமைதி ஒப்பந்தம் கைச்சாத்தானது..! அமெரிக்கா வெளியேறுகிறது..!

Related posts