அமெரிக்காவின் பாலஸ்தீன தீர்வு திட்டத்தை 50 இராஜதந்திரிகள் நிராகரித்தனர்..!

Related posts