அமெரிக்க ஒப்பந்தத்தில் வெளியேறியது ரஸ்யா ! போயிங் 100 மில். டாலர் நஷ்டஈடு !

Related posts