இன்று உலக அரங்கில் முக்கியம் பெற்ற செய்திகள் 19.03.2019

அமெரிக்க அதிபர் வெள்ளையின பயங்கரவாதம் என்று கூறாதது ஏன்..? உலகளாவிய சர்ச்சை.. கொலன்ட் கொலையாளி கைது.. இன்னும் பல தகவல்கள்..

அலைகள் 19.03.2019 செவ்வாய்

Related posts