இறந்த பெண்மணி உயிருடன் எழுந்தார் நோர்வேயில்..

நோர்வேயில் உள்ள மோல்ட என்ற இடத்தில் சம்பவம்..
குளிர்ந்து போலீஸ் விசாரணை ஆரம்பித்த பின் எழுந்து சத்தமிட்டார்..
குளிரான தேகம் மறுபடியும் உயிர் பெற்றது எப்படி..
வருகிறது.. விபரமான செய்திகள்..
செய்திகள் கணினியில் தறிக்கப்படுகின்றன.. அல்லது செதுக்கப்படுகின்றன..

Related posts