அலைகள் மதிய நேர உலக செய்திகள் 19.02.2019

ஐ.எஸ். அமைப்பு இப்போதைய நிலை என்ன..?

1500 சிறுபிள்ளைகள் பெண்கள் கைது..

பலர் ஐரோப்பாவை சேர்ந்தவர்கள்.. என்ன செய்யலாம்..?

விபரம் காண அழுத்துங்கள்.. பெறுமதியான தகவல்கள்.. நாம் சிந்திக்க வேண்டிய தகவல்கள்..

அலைகள் 19.02.2019

Related posts