ரியூப் தமிழ் புத்தக சந்தைக்காக டென்மார்க் சித்திவிநாயகர் ஆலய முன்றலில் ஒரு பேட்டி..

பேட்டியளித்தவர் டென்மார்க் ஓகூஸ் நகரில் வாழும் ஆசிரியர் திரு.க.கருணாகரா.. பேட்டி கண்டவர் கி.செ.துரை பின்னணி இசை வழங்குவது நிசான் கார்.. காரும் நம்மோடு சேர்ந்தியங்கும் முதல் பேட்டி..

அலைகள் 10.02.2019

Related posts