டென்மார்க் கேர்னிங் முதியோர் இல்லத்திலிருந்து காணொளி

முதியோர்களின் நாடாகிறது டென்மார்க்.. பாடசாலைகள் போல முதியோர் இல்லங்கள் முளைக்கின்றன.. அரிய தகவல்களை அள்ளி வழங்கியபடி, கண்கவர் காட்சிகளுடன் தரிசனமாகும் காலை நேரம்.. முதியோர்களின் எதிர்காலம் என்ன..? அலைகள் 22.02.2019