அலைகள் உலக செய்திகள் 12.06.2018 செவ்வாய்க்கிழமை

வடகொரிய அதிபர் அமெரிக்க அதிபர் பேச்சு.. நடந்த விவகாரங்கள், பின்னணிகள் பற்றிய சிறப்பு மலர்.. அனைத்தையும் மற்றவர்களுக்கு முன்னரே தருவது அலைகள்.. நம்பவில்லையா.. கேட்டுப்பாருங்கள்.. அலைகள் 12.06.2018 செவ்வாய்