சீன அதிபர் புதிய அதிபரை வாழ்த்தினார் ! பைடன் மகிழ்ச்சி ட்ரம்ப் அதிர்ச்சி !

Related posts