அமெரிக்காவில் ஒவ்வொரு 40 விநாடிக்கும் ஒருவர் கொரோனாவில் மரணம் !

Related posts