சவுதி ஆயில் தளம் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் அமெரிக்க அமைச்சர் பறப்பில் !

Related posts