அமெரிக்க அதிபரை வீழ்த்த 90 வீதமான கறுப்பின இளைஞர் வாக்களித்துள்ளனர் !

Related posts