145 000 பேருக்கு தனிநாடு பிரகடனம்! வெடித்து சிதறியது போர் 100 பேர் மரணம்!

Related posts