அமெரிக்க அதிபரின் அழைப்பை நிராகரித்தார் ஜேர்மனிய சான்சிலர் மேர்க்கல்..! தீ..!!

Related posts