6000 பேருடன் உல்லாசப் பயணிகள் கப்பல் தடுக்கப்பட்டது உள்ளே கொரோனா வைரஸ் !

Related posts