டென்மார்க் ஈக்காஸ்ற் திரையரங்கில் சினம்கொள் 15.11.2019 இரவு 21.00 மணி


உயிர் வரை இனித்தாய் புகழ் டென்மார்க் நர்வினிடேரியின் சிறந்த நடிப்பில் தாயக கலைஞர்கள் இணைந்து வழங்கும் சிறந்த படைப்பு.. இதுபற்றி பாரதிராஜா கூறுவதென்ன..?

Related posts