ஈரான் சற்று முன் யுரேனியம் பிரிப்பை ஆரம்பித்தது.. வருகிறது ஈரானிய அணு குண்டு..!

Related posts