குர்டிஸ்தானிய படைகள் விலகின..! குவான்ரஸ் வெற்றிகரமாக பறந்தது.. இரவு

Related posts