போரை நிறுத்த துருக்கி மறுப்பு.. சிரிய தாக்குதல் துருக்கி படையினர் மரணம் !

Related posts