3000 அமெரிக்க படைகள் நவீன ஆயுதங்களுடன் ஈரானை எதிர்க்க சவுதி பயணம் !

Related posts