துருக்கி தாக்குதல் 277 பேர் கொலை.. 60.000 பேர் அகதிகள்..! முழு விபரம்..!

Related posts