பாகிஸ்தானில் தற்கொலை குண்டு 8 பேர் மரணம் ! எரி சாராயம் 19 பேர் மரணம்!

Related posts