செத்தது அமெரிக்க அணு குண்டு ஒப்பந்தம் ! ஈரானிய நேரடி ஒளிபரப்பு !

Related posts