முஸ்லீம்கள் எல்லாம் ஐ.எஸ் அல்ல.. ஐ.எஸ் என்றால் என்ன..? காணொளி..!

ஐ.எஸ். அமைப்பு தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் பராக் ஒபாமாவுக்கு ஆலோசகராக இருந்த இத்தாலிய பயங்கரவாத நிபுணர் லொறேற்றா நாப்போலியானி எழுதிய இஸ்லாமிக் ஸ்ரேற் என்ற நூலின் சிறப்பு விபரம்..

அலைகள்..01.05.2019

Related posts