சிறீலங்கா மரணித்தோர் தொகை 290 ஆக உயர்ந்தது.. மேலும் தகவல்..

பிரதமருக்கும், ஜனாதிபதிக்கும் தாக்குதல் நடக்கப் போகும் தகவல் தெரியாமல் போனது ஏன்..?

சிறீலங்காவின் ஏப்ரல் 21 என்று கவலை..

அலைகள் 22.04.2019

Related posts