போத்துக்கல் பேருந்து விபத்து 29 பேர் பரிதாப மரணம் 14 பேர் சுட்டுக்கொலை

போத்துக்கல்லிலும், பாகிஸ்தானிலுமாக இரண்டு இடங்களில் நடந்த சம்பவங்கள்..

அலைகள் 18.04.2019

Related posts