முதலாளித்துவத்தையும் கம்யூனிசத்தையும் கை கோர்க்க வைத்த பன்டா கரடிகள்

டென்மார்க் தலைநகர் மிருகக்காட்சி சாலையில் மகாராணி திறந்து வைத்தார்..

அலைகள் 12.04.2019

Related posts