பிரிட்டன் பாராளுமன்றம் வைக்கும் புதிய காலடி தமிழர் பிரச்சனையை தீர்க்கும்

பிரிட்டன் பாராளுமன்றத்தில் இன்று நடைபெறும் வாக்கெடுப்பு 21ம் நூற்றாண்டு பாராளுமன்ற ஜனநாயக வரலாற்றில் ஒரு காலடி..!

இலங்கையில் தமிழ் மக்கள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண இதே வழியை கடைப்பிடித்தால் ஐ.தே.க, சிறீலங்கா சுதந்திரக்கட்சிகள் தப்பிப் பிழைத்துவிடலாம்..

முடியுமா.. இதை எண்ணிப்பாருங்கள்..

அலைகள் 27.03.2019

Related posts