கொங்கொங்கில் 72.000 கோடி டாலர்களில் வருகிறது புதிய தீவு

டென்மார்க்கில் ஒன்பது தீவுகள் செயற்கையாக உருவாக்கப்படுவது போல கொங்கொங்கிலும் புதிய தீவு..

2.60.000 புதிய வீடுகளை அமைக்க வேண்டும், சனத்தொகை பெருகுகிறது..

உலகத்தின் பாரிய வர்த்தக நகரத்தைப் பற்றி அறிய வேண்டாமா..?

அலைகள் 19.03.2019

Related posts