அலைகள் உலக செய்திகள் 18.03.2019 திங்கள்

விமானத்தின் கறுப்புப் பெட்டியின் கதை என்ன..?
இறந்த பெண் எழுந்தது எப்படி..?
சிகரட் பாக்கட் விலை 90 குறோணராக உயரப்போகிறது..
மொஸாம்பிக் வெள்ளத்தில் 120 பேர் பலி 200 பேரை காணவில்லை..

அலைகள்..18.03.2019

Related posts