எத்தியோப்பிய விமானம் கறுப்புப் பெட்டிகள் கிடைத்தன…(காணொளி)

சிங்கப்பூரும் விமானத்தை நிறுத்தியது..
சென்சாரில் பிழை.. இதனால் புதிய சாப்ட் வெயார் அறிமுகம்..
போயிங் நிறுவனம் பிடிவாதம்..
மேலும் பல நாடுகள் முடிவை மாற்றவில்லை..
உலக கிண்ண உதைபந்தாட்டம் இனி 48 நாடுகள்..

மேலும் பல செய்திகள்..

அலைகள் 12.03.2019

Related posts