உலகப் பெண்கள் தினம் சிறப்பு மலர்.. முக்கிய விடயங்கள் ( காணொளி )

சம்பளத்தில் ஆண் பெண் சமத்துவம் வருமா..?
அரசியலில் சமத்துவம் கிட்டுமா..?
பாலியத் துஷ்பிரயோகத்தை வெற்றிகொள்ளத்தான் முடியுமா..?
உலகப் பெண்கள் தினத்தில் உரத்து கேட்கும் கோஷங்களின் பிரதிபலிப்புக்கள்..

அலைகள் 08.03.2019

Related posts