உலகின் இளம் பணக்காரப் பெண் குய்லி ஜனற் சாதனைப் பெண் ( காணொளி )

போபோஸ் சஞ்சிகையின் உலகப் பணக்காரர் பட்டியலில் இடம் பிடித்த வயதில் குறைந்த 21 வயது இளம் பெண்.

மூன்றே ஆண்டுகளில் தனது புதுமைச் சிந்தனைகளால் சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்தி அபார சாதனை..

சிறப்பு கண்ணோட்டம் இது உலக பெண்கள் தின சிறப்பு மலர்..

அலைகள் 07.03.2019

Related posts