அலைகள் உலகச் செய்திகள் 11.02.2019 திங்கள் காணொளி

மிக முக்கியமான மூன்று செய்திகள்.. இது சாதாரண செய்தியல்ல சர்வதேச இராஜதந்திர விவகார ஒப்பீட்டு செய்தியாகும்.. ஆகவே கூர்ந்து கவனிக்கவும் அன்பு வாசகர்களே..

அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி என்பார் வள்ளுவர்.. அதாவது நம்மை அழிவில் இருந்து காப்பதே அறிவுதான்..

அலைகள் 11.02.2019 திங்கள்

Related posts