அலைகள் உலகச் செய்திகள் சென்ற வாரத்திற்கானது திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை

சென்ற வாரத்திற்கான அலைகள் உலக செய்திகளின் தொகுப்பு..

அலைகள் 04.02.2019

iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/jriqqNxHnBU” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen>

Related posts