அலைகள் உலகச் செய்திகள் 03.02.2019 ஞாயிறு காணொளி

டென்மார்க்கில் றோபேக்கள் பணியாற்றும் புகழ் பெற்ற முதியோர் இல்லம் உள்ள கேர்னிங் நகரின் பூலசங் சூய் ( பறவைகள் பாடும் ஏரி ) பக்கமாக நின்று தரப்படும் இன்றைய முக்கிய உலகச் செய்திகள்.

அலைகள் 03.02.2019

Related posts