முல்லைத்தீவில் புத்தகம் வழங்கும் வைபவம் புகைப்பட ஆல்பம்

ரியூப்தமிழ் புத்தகச் சந்தையின் புத்தகங்கள் வழங்கும் வைபவம் நேற்று முல்லைத்தீவு குரவில் தமிழ் வித்தியாலயத்தில் இடம் பெற்ற உலகப்புகழ் பெற்ற பத்து உதைபந்தாட்ட வீரர்கள் புத்தகம்..

மற்றும் தண்ணீர் தொட்டி, பத்திரிகை வழங்கல் நிகழ்வின் புகைப்பட ஆல்பம்..

அலைகள் 26.01.2019
Related posts